TAMPEREEN VAPAA-AJATTELIJAT RY     [Etsi]

Liity jäseneksi!

Vapaa-ajattelijain liiton organisaatio on kaksitasoinen. Liittoon kuuluu vain yhdistyksiä, yksittäiset jäsenet kuuluvat aina johonkin yhdistykseen. Tästä voit tarkistaa, mikä on sinua lähinnä oleva paikallinen yhdistys.

Jäsenyysehdot? Emme vaadi jäseneltä paljoa, ainoastaan riittävää ikää ymmärtää maailmankatsomuksellisia asioita sekä vapaa-ajattelijalle sopivaa maailmankatsomusta. Sääntöjemme neljäs pykälä kertoo minimiehdot:

"4 § Jäseneksi pääseminen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä uskonnollisiin järjestöihin kuulumattoman ja mitään uskontoa tunnustamattoman viisitoista (15) vuotta täyttäneen henkilön."

Kaikki nämä ehdot täyttävät henkilöt ovat tervetulleita yhdistyksen jäseneksi.

Yhdistyksellä on A- ja B-jäseniä. Jokaiseen talouteen täytyy kuulua yksi A-jäsen, muut perheenjäsenet voivat liittyä B-jäseniksi. Posti kantaa jäsenten kotiin neljästi vuodessa valtakunnallisen Vapaa Ajattelija -lehden.

Lehdet tulevat vain A-jäsenille, muutoin kaikki jäsenet ovat samanarvoisia ja voivat esimerkiksi äänestää ja asettua ehdokkaiksi hallituksen jäsenten tai yhdistyksen liittokokousedustajien vaalissa.

Jäsenhakemuksen voi tehdä osoitteessa http://vapaa-ajattelijat.fi/liity-jaseneksi/.