Tampereen Pakanasanomat - uskomattoman hyvää luettavaa jo vuodesta 1981

Tällaisella lauseella voisi hyvin kuvata yhdistyksemme lehdykän luonnetta. Onhan jäsenlehteämme julkaistu jo 18 vuotta ja numeroitakin on kertynyt lähes saman verran. Itse asiassa lehden muotoutuminen nykyiseen malliinsa on ottanut aikaa, vaivaa ja unettomia öitä.

Kaikki sai alkunsa kevään 1981 aikana. Sorin nuorisotalossa kokoontunut yhdistyksen johtokunta päätti aloittaa yhdistyksen jäsentiedotteen julkaisun. Tarkoituksena oli, että lyötäisiin kaksi kärpästä yhdellä iskulla: saataisiin jäsenkirjeen tapaan yhdistyksen jäsenille tiedotettua tärkeistä tilaisuuksista ja samalla syntyisi uusi side jäsenten ja yhdistyksen välille. Jäsenlehdessä olisi tarkoitus julkaista lisäksi uskonnottomia kirjoituksia, asiatietoa ja muuta mielenkiintoista materiaalia.

Keväällä 1981 lehdykälle perustettiin toimituskunta, jossa oli kolme jäsentä: yhdistyksen silloinen puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Ja saman kesän aikana toimituskunta kokoontui puheenjohtajan asunnolla päättämään ensimmäisen numeron toimituksellisista kuvioista. Lehdykän sisällöstä olikin helppo sopia: pantaisiin juttua yhdistyksen lähiajan toimista, täytteeksi joitain kuvia ja ehkä jotain muuta mukavaa juttua. Vaikeampaa sitten olikin johtokunnan keksiä lapselle nimi. Esille nousi joitain vaihtoehtoja ja työnimeksi ensi alkuun päätettiin ottaa "rakkaan" vastapuolen, Tampereen ev.lut. seurakuntien julkaisun, Tampereen Kirkkosanomien, vastakohta Tampereen Pakanasanomat.

Lehteähän ei alusta lähtien ole työstetty automaattisen tietojenkäsittelyn avulla (ainoat automaattiset toimijat ovat olleet tekijäin pääkoppien sisällä). Jutuista tehtiin ensin, kukin tyylilleen sopivasti, käsikirjoitusversiot, joko käsin kirjoitettuina tai kirjoituskoneella.

Seuraava vaihe oli juttujen oikoluku ja puhtaaksikirjoitus. Sitten otettiin puhtaita A4:n paperiarkkeja, joiden toisille puolille saksia ja lopuksi liimaa apuna käyttäen tehtiin varsinainen taitto. Tarkkuutta vaati, että leikkaa & liimaa-menetelmää käyttäen saatiin sivutus onnistumaan oikein. Lopputuotos painatettiin ulkopuolisessa offsetpainossa.

Myöhemmin avuksi on tullut tekstinkäsittelylaitteisto, nykyisinhän toistakymmensivuinen lehti työstetään kokoon tietokoneella. "Painatuskin" tehdään yhdistyksen toimiston kopiokoneella.

Yhdistyksen julkaisu on kokenut vuosiensa aikana paljon muutoksia. Nimi muun muassa on muuttunut seuraavanlaisesti: Tampereen Pakanasanomat - Uskonnoton vaihtoehto - Tampereen Pakanasanomat, uskonnoton vaihtoehto. Sisältöä on jatkuvasti kehitetty jäsenistön tarpeita vastaavaksi ja suuren yleisön mielenkiintoa herättäväksi julkaisuksi. Suuri askel on ollut lehden saaminen kaiken kansan nähtäväksi yhdistyksen kotisivuille.

Mielenkiintoista on nähdä, miten julkaisumme kehittyy, millainen se on esimerkiksi vuonna 2010. Onko se kenties kuukausittain ilmestyvä aikakauslehden tyyppinen vaiko edelleen silloinkin vaatimattoman näköinen, muutaman kerran vuodessa ilmestyvä julkaisu.

Tärkeintä kuitenkin on ollut se, että lehti on yhä hengissä oleva ja kehittyvä painotuote. Vaikkakin välissä on ollut aika, jolloin lehteä ei syystä tai toisesta ole julkaistu.

Kaiken kaikkiaan yhdistys on tarvinnut omaa julkaisua ja tulee sitä tarvitsemaan. On tärkeää pitää yhteyttä jäsenistöön ja samalla kertoa ulkopuolelle, että mekin olemme olemassa ja mitä me oikeastaan ajattelemme meitä ympäröivästä maailmasta.

Markku Valkama, pääpakana 1980 - 84

Seuraava juttu: Kansasin osavaltio hylkää evoluutioteorian