Jumalanpilkkalaki
ja miksi se pitäisi kumota

Rikoslain 17. luvun pykälän 10 mukaan "Joka julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä - - on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi."

Edelläoleva lainkohta on minun ja yleisesti vapaa-ajattelijoiden mielestä kumottava pian. Laki on monella tasolla tasa-arvon vastainen.

Ensinnäkin suomen kielessä Jumala-sanan isolla kirjoitettuna tulkitaan tarkoittavan joko kristinuskon Jumalaa tai mitä tahansa yksijumalaisen uskonnon jumalaa. Laki korostaa siis tarpeettomasti yhden tai muutaman uskonnon oppeja.

Toiseksi rikoksena pidetään vain rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan pyhien arvojen pilkkaamista. Siis esimerkiksi helluntailaisten Jumalaa saa pilkata, helluntaiseurakunnat kun ovat muodollisesti yhdistyksiä. Missään tapauksessa ei 19 ihmisen pyhä kirja saa lain erityistä suojaa, sillä uskonnollisen yhdyskunnan perustamiseen tarvitaan 20 henkilöä.

Kolmas syy on ehkä tärkein. Laki asettaa vakaumukset ja tunteet eriarvoiseen asemaan. Uskonnotonta, ateistista vakaumusta saa pilkata vapaasti, uskonnollista ei saa. Ylipäänsä 'vakaumuksen' tai 'uskonnon' ei pitäisi olla erikoisasemassa. Jos Raamattua, Marxin Pääomaa ja Mikki ja Aku -kirjaa pilkataan, ei valtion tule asettaa kristittyjä, kommunisteja ja Disney-faneja eri asemaan.

Neljänneksi laki voi olla sananvapauden ja vakaumuksenvapauden vastainen. Uskonnon ja vakaumuksen vapauteen kuuluu paitsi vapaus uskoa ja levittää uskoaan, myös vapaus kritisoida uskontoja ja levittää ateismia. Laki ei tarkemmin määrittele mihin uskontokritiikin ja jumalanpilkan raja vedetään. Jumalaa (isolla kirjoitettuna) ei saa pilkata lainkaan, "muuta pyhää" ei saa pilkata "loukkaamistarkoituksessa". Joudunko Pakanasanomien aiemmista kirjoituksista oikeuteen?

Sellainen uskontokritiikki, jota useimmat pitävät pelkästään pilkkana, on toki yleensä huonoa kritiikkiä. Se ei kuitenkaan asiaan liity, huonoonkin uskontokritiikkiin on oltava oikeus. Lisäksi tietenkin jonkun uskon ja uskonnon kritiikiksi kokema on toisten mielestä jumalanpilkkaa.

Viidenneksi, Pakistanin tapaisissa muslimimaissa jumalanpilkasta rangaistaan kuolemalla. Meidän on vaikeampi vaatia tämän lain kumoamista, jos täälläkin jumalanpilkkaa pidetään rangaistavana tekona.

Käytännössä taitaa olla niin, että Suomessa ei jumalanpilkasta rangaista. Tällöin tietysti laki pitää poistaa siksi, että turhia lakeja ei tarvita. Lakikirja on aivan riittävän paksu ja monimutkainen jo nyt, ja laki jota ei aiotakaan panna käytäntöön vähentää kaikkien lakien arvostusta.

Uskonrauha

Sama rikoslain pykälä määrää rangaistuksen myös sille, joka "meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta".

Hartaustilaisuuden häiritsemisen pitää tietenkin olla rangaistavaa. Toinen asia on sitten se, miksi uskonnollinen tilaisuus tarvitsisi erityisen suojan. En ymmärrä miksi kristittyjen raamattutuntia pitäisi pitää vapaa-ajattelijoiden opintokerhoa arvokkaampana. Enkä ymmärrä miksi uskonnottomien hautajaisten häiritseminen olisi uskonnollisia maahanpanijaisia vähemmän loukkaavaa vain siksi, että siellä ei veisata virsiä.

Myös uskonrauhapykälä pitäisi poistaa. Edelleen voimaan jäisi esimerkiksi ilkivaltapykälä: "Joka metelöimällä tai muulla sellaisella tavalla aiheuttaa häiriötä yleisellä paikalla, virantoimituksen yhteydessä, kulttuuri- tai urheilutilaisuudessa - -", joka koskisi myös uskonnollisia tilaisuuksia.

Jori Mäntysalo

Linkkivinkki: Vapaa Ajattelijan kirjoitus kertoo lain historiasta.

Seuraava juttu: Uskovasta uskonnottomaksi